alireza's FotoPage

By: alireza esmaeeli

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Monday, 18-Jun-2007 22:39 Email | Share | | Bookmark

 
 
 
View all 9 photos...
دوستم داشته باش " دوستم داشته باش " بادها دلتنگند " دستها بيهوده" چشمها بيرنگند " دوستم داشته باش" شهرها ميلرزند برگها ميسوزند يادها ميگندند باز شو تا پروازسبز باش از آواز آشتي كن با رنگ عشقبازي با ساز دوستم داشته باش سيب ها خشكيده ياس ها پوسيده شير هم ترسيده دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه چه كوتاهند دوستت خواهم داشت بيشتر از باران گرمتر از لبخند داغ چون تابستان دوستت خواهم داشت شادتر خواهم شد ناب تر روشن تربارور خواهم شد دوستم داشته باش برگ را باور كن آفتابي تر شوباغ را از بر كن دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه چه كوتاهند خواب ديدم در خواب آب آبي تر بود روز پر سوز نبود زخم شرم آور بود خواب ديدم در تو رود از تب ميسوخت نور گيسو ميبافت باغ چه گل ميدوخت دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه چه كوتاهند


[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net